Aquest lloc web fa servir galetes per administrar l'autenticació, la navegació i altres funcions.
En utilitzar el nostre lloc web, vostè accepta que podem col·locar aquests tipus de cookies al seu dispositiu.

Mecàniques de joc

Algunes de les mecàniques de joc que TV Game suporta són:

 • Durant les diferents fases del programa, fins a vuit concursants juguen augmentant o disminuint els seus marcadors en funció de les apostes que realitzen.
 • Jugar a descobrir la fotografia d'un personatge que s'amaga darrere de les caselles d'un tauler de joc. La fotografia pot aparèixer ordenada o desordenada. Cada casella pot contenir el valor o símbol del premi.
 • Jugar al clàssic joc de retenció de memòria aparellant les imatges que es troben a les caselles del tauler de joc.
 • Selecció mitjançant el tauler de joc del tipus de preguntes o proves que el concursant ha de realitzar.
 • Selecció mitjançant el mòdul de preguntes de llistes d'objectes o paraules dins del temps especificat.
 • Apareix sobreimpresionada a la pantalla una pregunta amb la seva enunciat i diverses possibles respostes. El concursant escull la resposta que creu correcta i es compara amb la resposta vertadera.
 • Apareixen en pantalla les inicials de diverses paraules que el concursant haurà d'endevinar. A mesura que les encerta, apareix la resta de la paraula.
 • Una frase es forma lletra a lletra. El primer concursant que creu endevinar-la i prem el polsador, para la formació de la frase. Si encerta, se soluciona la frase. Si falla, es dóna opció a un altre concursant perquè respongui. Si cap dels concursants encerta, la frase contínua formant-se.
 • Bateries de preguntes que el concursant ha de respondre dins d'un temps determinat.
 • Diversos concursants estan pendents de respondre una pregunta. El primer que prem el polsador té l'opció de respondre. Si falla, es desactiva el seu polsador i els altres concursants tenen opció a respondre de nou.
 • El marcador de punts augmenta o disminueix de quantitat cada interval de temps especificat, en funció del cronòmetre.
 • Etc.