Aquest lloc web fa servir galetes per administrar l'autenticació, la navegació i altres funcions.
En utilitzar el nostre lloc web, vostè accepta que podem col·locar aquests tipus de cookies al seu dispositiu.

Característiques tècniques

TV Game està pensat per a executar-se en un ordinador convencional, segons els requeriments de programari i maquinari estàndards actuals del mercat. No requereix de cap targeta gràfica especial, ni de llicències de tecnologies de tercers. Tots els components de maquinari poden ser els mateixos que es fan servir habitualment quan es munta un PC. Només es necessiten convertidors de senyal externs de SVGA a PAL/NTSC quan volem gravar en un estudi de televisió. Aquest programari està escrit en base a aquest plantejament de màxima flexibilitat i economia del maquinari. Tota la programació gràfica del panell de joc, el mòdul de preguntes i el mòdul de frases utilitza la tecnologia DirectX de Microsoft.

Mitjançant el suport multipantalla de Windows, TV Game estén l'escriptori virtual de l'ordinador, podent gestionar fins a catorze sortides gràfiques SVGA independents (inclosa la de la interfície del programa). Tots els senyals SVGA es poden commutar per programari cap a un únic senyal de vídeo de sortida, permetent la plena utilització del programari en cas de disposar d'una configuració reduïda de maquinari. Si l'ordinador disposa d'una targeta decodificadora MJPEG addicional, una nova sortida de vídeo independent i exclusiva per a vídeos s'afegeix al sistema.

TV Game pot interactuar amb el maquinari de l'ordinador, suportant simultàniament els següents dispositius estàndard:

Sortides de vídeo SVGA:

 • Monitor de control per a l'operador del programa.
 • Marcador del concursant 1.
 • Marcador del concursant 2.
 • Marcador del concursant 3.
 • Marcador del concursant 4.
 • Marcador del concursant 5.
 • Marcador del concursant6.
 • Marcador del concursant 7.
 • Marcador del concursant 8.
 • Composició de marcadors i cronòmetres 1.
 • Composició de marcadors i cronòmetres 2.
 • Panell de joc.
 • Mòdul de preguntes.
 • Mòdul de frases.

Sortida de vídeo MJPEG:

 • Vídeo digital a pantalla completa per reproduir animacions o vídeos del programa.

Sortides d'àudio:

 • Sortida directa de mostres d'àudio de la targeta de so de l'ordinador.
 • Sortida de notes MIDI per activar un "sampler" intern o extern a l'ordinador.

Entrades i sortides digitals (I/O):

 • Entrada de vuit senyals digitals associades als polsadors.
 • Entrada de setze senyals digitals per fase.
 • Sortida de vuit senyals digitals associades als polsadors, quan aquests s'activen.
 • Sortida de setze senyals digitals per fase.