Aquest lloc web fa servir galetes per administrar l'autenticació, la navegació i altres funcions.
En utilitzar el nostre lloc web, vostè accepta que podem col·locar aquests tipus de cookies al seu dispositiu.

Característiques principals

TV Game cobreix la majoria de les necessitats informàtiques de mecanització de programes concurs de televisió. Contempla deu fases de joc totalment configurables i fins a vuit concursants.

L'última versió pot utilitzar els dispositius d'E/S digitals USB del fabricant Ontrak, permetent el control de polsadors en equips portàtils.