TriviaCaster

Stream your contest!

TriviaCaster és una solució informàtica per a concursos de televisió. Recrea les principals mecàniques i permet dissenyar nous formats. Contempla deu fases de joc totalment personalitzables i gestiona la puntuació dels marcadors de fins a vuit concursants, dos cronòmetres, diferents formats de joc, els polsadors i els efectes de so associats a les diferents accions.

El programari, instal·lat en un ordinador amb Windows, degudament configurat i amb el maquinari adequat, genera tots els senyals gràfiques necessàries. A més de les diferents mecàniques de joc suportades, en cada fase es poden definir recursos addicionals que poden ser llançats arbitràriament per l'operador com, per exemple, imatges, sons, vídeos o senyals TTL.